"Wehikuł Czasu" - Elżbieta w 1920 roku

Elżbieta odpoczywa po Wielkiej Wojnie, zwaną później I Wojną Światową