"Wehikuł Czasu" - 1950 rok

Jest już po obu wojnach - mamy za to Zimną Wojnę - mimo tego Elżbieta świetnie się bawi w latach 50-tych XX wieku.